LỜI CAM KẾT 55 TỶ
VÌ MỘT VIỆT NAM VƯƠN CAO VƯỢT TRỘI
Tiếp nối chặng đường 25 năm, Cô Gái Hà Lan tiếp tục đồng hành cùng với Bộ Giáo Dục Đào Tạo mang đến những chương trình giáo dục dinh dưỡng cho học sinh tiểu học, khuyến khích tinh thần vận động thể chất, ngại gì thử thách.
PHOTO ALBUM