Sứ mệnh
và Hành trình
Phát triển bền vững của chúng tôi

Sứ mệnh của tập đoàn FrieslandCampina chúng tôi là Nuôi Dưỡng

Nuôi Dưỡng vì chúng tôi đặt sứ mệnh mang nguồn dinh dưỡng chuẩn đến cho người tiêu dùng trên toàn cầu, đáp ứng mọi nhu cầu dinh dưỡng của họ. Nhưng đồng thời, với chúng tôi Nuôi Dưỡng còn mang ý nghĩa hơn thế. Nuôi Dưỡng còn có nghĩa là chăm sóc. Chăm sóc cho mọi thành viên của đại gia đình FrieslandCampina. Và chăm sóc cho Hành tinh của chúng ta.

Trong hơn 10 năm qua, chúng tôi đã phấn đấu không ngững để đạt được những mục tiêu của mình về Phát triển Bền vững nhằm xây dựng một tương lai tươi đẹp hơn cho các thế hệ tiếp nối. Chúng tôi luôn đề cao các yếu tố phát triển bền vững trong mọi hoạt động của mình. Đó cũng chính là lợi thế khi chúng tôi có khả năng kiểm soát hành trình chuối cung ứng khép kín từ đồng cỏ đến ly sữa. Chúng tôi luôn cải tiến từng ngày, bằng từng bước nhỏ để có thể tiến xa hơn. Đó cũng chính là cách chúng tôi cải tiến công ty và cải thiện cuộc sống của người tiêu dùng.

NUÔI DƯỠNG HÀNH TINH CỦA CHÚNG TA chính là mục tiêu của chiến lược phát triển bên vững của tập đoàn frieslandcampina, với 6 trọng tâm
Better nutrition
Affordable for everyone
Cung cấp dinh dưỡng đạt chuẩn, cho mọi đối tượng người tiêu dùng:

Cam kết tuân thủ theo Cấp độ mới về Tiêu chuẩn Dinh dưỡng Toàn cầu của FrieslandCampina. Nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận nguồn dinh dưỡng tốt cho các đối tượng thu nhập thấp trên toàn thế giới.

Better living
for farmers
Cải thiện cuộc sống của các nông hộ thành viên:

Cam kết mang lại mức thu nhập tốt nhất có thể cho các nông hộ thành viên thông qua giá mua sữa, và đào tạo kỹ thuật cho 75 ngàn nông hộ thành viên của Chương trình Phát triển Bò sữa DDP vào năm 2025.

Better climate
Carbon neutral future
Giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu:

Tới năm 2030, cam kết giảm 1/3 lượng khí thải nhà kính so với năm 2015; mong muốn đạt mức cân bằng về tác động biến đổi khí hậu muộn nhất vào năm 2050.

Better nature
Improve biodiversity
Cải thiện đa dạng sinh học vì thiên nhiên tươi đẹp:

Cam kết đạt chỉ tiêu tác động đa dạng sinh học tích cực vào năm 2050 cho toàn bộ mạng lưới nông hộ chăn nuôi bò thành viên của tập đoàn.

Better packaging
100% circular
Sử dụng bao bì thân thiện môi trường, đạt mức 100% tuần hoàn:

Đặt mục tiêu tới năm 2025, 100% bao bì của tập đoàn sẽ có khả năng tái chế hoặc tái sử dung, và trên 99% nguyên liệu bao bì phế thải sẽ được tái sử dụng.

Better sourcing
100% responsible
Sử dụng 100% nguyên liệu có nguồn gốc bền vững:

Cam kết 100% nguyên liệu nông sản có nguốn gốc bền vững và 95% nguyên liệu có khả năng truy gốc.

Các trọng tâm phát triển bền vững của FrieslandCampina Việt Nam

Tại Việt nam, hành trình làm điều thiện để kinh doanh tốt đã được chúng tôi bắt đầu hơn 25 năm qua, ngay từ khi đặt chân tới thị trường Việt nam non trẻ. Chúng tôi tự hào là doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên xây dựng chương trình Phát triển Bò sữa, hiện mang lại lợi ích kinh tế và cải thiện cuộc sống cho hàng trăm ngàn nông dân trên cả nước. Chương trình học bổng Đèn Đom Đóm đã xây dựng 25 trường học và cấp học bổng cho hơn 20.000 trẻ em nghèo vượt khó, cùng với chương trình Uống sữa, Vận động, Khỏe mạnh và chương trình hợp tác chiến lược dài hạn với Bộ Giáo dục & Đào tạo nhằm giúp phát tiển thể chất cho thế hệ trẻ của đất nước. Phát huy trên nền tảng của những chương trình này, chiến lược Phát triển Bền vững của FrieslandCampina Việt nam giai đoạn 2022-2027 sẽ tập trung vào 4 trọng tâm sau: cam kết cung cấp nguồn dinh dưỡng chuẩn cho khởi đầu vững vàng, cam kết nâng cao đời sống của các nông hộ đối tác, cam kết sử dụng bao bì thân thiện với môi trường, và cam kết bảo vệ môi trường.

Tháng Phát triển Bền vững FrieslandCampina Việt Nam
Chương trình phát triển ngành sữa

Nâng cao chất lượng và sản lượng sữa, giúp cải thiện đời sống của nông dân chăn nuôi bò sữa, góp phần vào chương trình xóa đói giảm nghèo của địa phương.