GIẢI THƯỞNG & GHI NHẬN

1996-2018

Hàng Việt Nam chất lượng cao -

Người tiêu dùng bình chọn

1996-2018

Hàng Việt Nam chất lượng cao - Người tiêu dùng bình chọn

2018

Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á (thị trường Việt Nam) - do tạp chí HR Asia bình chọn

Top 100 doanh nghiệp đóng góp Ngân sách nhà nước - Tổng Cục Thuế

Huân chương lao động hạng nhì cho nhà máy Hà Nam - Chủ tịch nước trao tặng

Top 10 thương hiệu nổi tiếng Việt Nam - Hội sở hữa trí tuệ

Top 100 doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

2017

Top 100 doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam - Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam

Doanh nghiệp xuất sắc tỉnh Hà Nam - UBND Hà Nam trao tặng

2016

Top 10 doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Huân chương lao động hạng nhất cho FrieslandCapina Việt Nam - Chủ tịch nước trao tặng

Doanh nghiệp phát triển bền vững nhất Hiệp hội các doanh nghiệp Hà Lan (DBAV) và Hiệp hội các doanh nghiệp vương quốc Bỉ-Luxemburg tại Việt Nam

1996