NUÔI DƯỠNG TỪ THIÊN NHIÊN

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa, Friesland Campina Việt Nam thực hiện sứ mệnh quan

trọng “Nuôi dưỡng bởi thiên nhiên” do Tập đoàn Royal Friesland Campina toàn cầu đề ra, cam kết cung cấp cho người tiêu dùng Việt Nam

các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, bảo toàn chất lượng tự nhiên của các chất dinh dưỡng trong sữa.

 

 

nuoi duong tu thien nhien